Thông báo

CHỦ ĐỀ VÀ THỂ LỆ THI

- Chủ đề dành cho khối THPT “Sử dụng mạng xã hội với học sinh THPT, tác động và giải pháp” - Chủ đề dành cho khối ĐH, CĐ, HV “Vấn đề biến đổi khí hậu: tác nhân - thực trạng và giải pháp”

GIỚI THIỆU CUỘC THI TÀI NĂNG ANH NGỮ LẦN THỨ 5

“English Talent Contest” là một cuộc thi tiếng anh dành cho học sinh, sinh viên các trường THPT và Đại học, Cao đẳng tại Hà Nội