CHỦ ĐỀ VÀ THỂ LỆ THI

- Chủ đề dành cho khối THPT “Sử dụng mạng xã hội với học sinh THPT, tác động và giải pháp” - Chủ đề dành cho khối ĐH, CĐ, HV “Vấn đề biến đổi khí hậu: tác nhân - thực trạng và giải pháp”

1.  Nội dung cuộc thi

- Chủ đề dành cho khối THPT “Sử dụng mạng xã hội với học sinh THPT, tác động và giải pháp”

- Chủ đề dành cho khối ĐH, CĐ, HV “Vấn đề biến đổi khí hậu: tác nhân - thực trạng và giải pháp”

2. Đối tượng dự thi

- Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường Trung học phổ thông (THPT) và Đại học, Cao đẳng, Học viện (ĐH, CĐ, HV) trên địa bàn Thành phố Hà Nội, mong muốn được học hỏi, phát triển kiến thức và kỹ năng sử dụng Anh Ngữ.

- Thí sinh đăng ký tham gia trên tinh thần tự nguyện và đăng ký qua trang chủ của cuộc thi http: www.englishtalentcontest.vn

HÌNH THỨC THI

  1. Vòng 1 (Vòng online):

* Thời gian: 18/01/2021 đến ngày 21/03/2021

* Số lượng thí sinh: Mỗi đơn vị khối THPT có ít nhất 100 thí sinh tham gia vòng thi và mỗi đơn vị khối ĐH, CĐ, HV có ít nhất 200 thí sinh tham gia vòng thi.

* Hình thức dự thi: Thí sinh thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang chủ của cuộc thi http: www.englishtalentcontest.vn

- Đề thi chung cho hai khối (khối THPT và khối ĐH, CĐ, HV).

- Số lượng trường được chọn sau vòng 01: 03 trường THPT và 03 trường ĐH, CĐ, HV (dựa trên số điểm trung bình của những thí sinh đạt từ 90/100 điểm trở lên của mỗi trường – điều kiện cần là ít nhất 100 thí sinh đạt từ 90 điểm trở lên. Nếu nhiều trường đạt điều kiện và có điểm TB bằng nhau thì sẽ chọn trường có số thí sinh từ 90 điểm trở lên nhiều hơn) - Dựa vào điểm trung bình của học sinh, sinh viên từng trường, Ban Tổ chức sẽ công bố 03 trường THPT và 03 trường ĐH, CĐ, HV có điểm trung bình cao nhất và sau đó 6 trường sẽ chọn ra 05 thí sinh xuất sắc nhất (đã tham gia vòng thi trực tuyến) đại diện cho trường dự thi vòng chung kết (Số lượng thí sinh được chọn sau vòng 01: 5 thí sinh/trường).

* Lưu ý: Các thí sinh đăng ký tài khoản đăng nhập vào trang chủ của chương trình để dự thi, Vòng thi trực tuyến được tổ chức thi theo cụm trường, mỗi cụm trường sẽ thi trong 01 tuần, lịch thi được Ban Tổ chức gửi kèm kế hoạch.

2. Vòng 2 (Vòng chung kết)

* Thời gian (dự kiến): Ngày 24/04/2021 (Thứ Bảy)

* Địa điểm: 

* Số lượng đội thi: 3 đội đến từ các trường có điểm trung bình cao nhất sau vòng 1 của trường THPT và 3 đội đến từ các trường có điểm trung bình cao nhất sau vòng 1 của khối ĐH, CĐ, HV. Mỗi đội bao gồm 05 thành viên chính thức (không giới hạn số thành viên dự bị và số thành viên hỗ trợ Vòng Chung kết).

* Hình thức thi: Hùng biện.

Mỗi đội thi sẽ thể hiện nội dung theo chủ đề được lựa chọn cho từng khối

Vòng Chung kết có 03 phần thi: Phần thi Tài năng; Phần thi Hiểu biết; Phần thi Ứng xử.

* Lưu ý: Sau khi nhận đề tài, các đội sẽ có thời gian là 2 tuần để chuẩn bị và có thể sử dụng thư viện của ACET để tìm tài liệu phục vụ cho phần thi của mình.

Bình luận